Oferim una gran varietat de possibilitats que ens permeten adaptar un tancament exterior a qualsevol tipus d’arquitectura.

La solució quan no es disposa d’espai lateral; d’un o dos batents, depenent de la necessitat.

.

– Disposem d’una gran varietat d’acabats amb el disseny que es desitgi

.

Características

.

· Disposem de diversos sistemes d’automatismes depenent de l’amplada de la porta.

· Podem moure fulles de fins a 7 metres cada batent.

· Practicable elevable: sistema únic en el mercat que salva el desnivell del terra.

· Totes les portes poden automatitzar-se.

· Marcatge CE.

Acabats

.

· Amb barrots

· Mallat decoratiu

· Sòcol inferior

· Xapa trepada

· Fusta a escollir: Niongon, IPE, Fandes, Melis i tauler marí

· Xapa Corten

· Ferro forjat

.

.

.

.

.