Oferim una gran varietat de possibilitats que ens permeten adaptar un tancament exterior a qualsevol tipus d’arquitectura.

La solució quan no es disposa d’espai lateral; d’un o dos batents, depenent de la necessitat.

Disposem d’una gran varietat d’acabats amb el disseny que es desitgi

Sempre personalitzats

Acabats

 • Amb barrots
 • Mallat decoratiu
 • Sòcol inferior
 • Xapa trepada
 • Fusta a escollir: Niongon, IPE, Fandes, Melis i tauler marí
 • Xapa Corten
 • Ferro forjat

Característiques

 • Disposem de diversos sistemes d’automatismes depenent de l’amplada de la porta.
 • Podem moure fulles de fins a 7 metres cada batent.
 • Practicable elevable: sistema únic en el mercat que salva el desnivell del terra.
 • Totes les portes poden automatitzar-se.
 • Marcatge CE.